Gowin: umiędzynarodowienie wzmocni jakość edukacji

poniedziałek, 27 lutego 2017

–  Celem naszego rządu jest włączenie się do globalnego wyścigu o odkrycia naukowe i młode talenty – powiedział w Krakowie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

Na konferencji organizowanej w ramach programu „Study in Poland” przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Jagielloński i Fundację Perspektywy debatowano nad umiędzynarodowieniem polskich uczelni. – Umiędzynarodowienie, podobnie jak rozwiązania wspierające doktoraty wdrożeniowe, czy nowy algorytm obliczania dotacji, nie jest celem samym w sobie. To narzędzie świadomie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej, wzmocnienia jakości edukacji oraz zaangażowania społecznego polskich uniwersytetów i instytucji badawczych – powiedział Jarosław Gowin.

Polska – popularny kierunek dla cudzoziemców

Polskie uczelnie przyciągają z roku na rok coraz więcej studentów zagranicznych. Dane GUS-u za ubiegły rok mówią, że nad Wisłą uczyło się ponad 57 tys. cudzoziemców. – Możemy pochwalić się bardzo dynamicznych wzrostem liczby zagranicznych studentów, który oscyluje wokół 20 proc. rocznie – stwierdził Gowin. – Polska jest także postrzegana jako miejsce przyjazne, bezpieczne, a także atrakcyjne finansowo i kulturowo. W rankingu International Student Satisfaction z 2016 roku zajęliśmy trzecie miejsce w Europie, po Norwegii i Irlandii – dodał szef resortu nauki.

MNiSW wspiera mobilność środowiska akademickiego

– Głównym wykonawcą procesu umiędzynarodowienia są i pozostaną uczelnie oraz instytucje badawcze. To one mają instrumenty do tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej i prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Zadaniem ministerstwa nauki jest stwarzanie nowych możliwości, wsparcie dla powstających inicjatyw oraz takie ich ukierunkowywanie, aby jak najpełniej realizowany był interes rozwoju całego państwa – powiedział wicepremier.

Wśród działań, jakie podejmuje resort nauki w celu zwiększenia umiędzynarodowienia, są między innymi:

  • finansowanie poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów z zagranicy poprzez konkursy NCBR (konkursy organizowane w ramach programu POWER np. Międzynarodowe Programy Kształcenia, Akredytacje Zagraniczne, projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni).
  • Nowy program NCN UWERTURA – wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC.
  • Programy „Granty na granty” oraz „Premia na Horyzoncie” wspierające udziały polskich zespołu badawczych oraz koordynowanie projektów naukowo-badawczych w ramach europejskiego programu ramowego Horyzont 2020 oraz Euroatom.
  • Programy stypendialne dla cudzoziemców, w tym osób polskiego pochodzenia. MNiSW przeznaczył w 2016 r. na świadczenia stypendialne dla stypendystów ponad 27 mln zł (łącznie ze szkołami letnimi i programami pomocowymi). W polskich uczelniach kształciło się ponad 5 tys. stypendystów Rządu RP.
  • Portal www.go-poland.pl adresowany do cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Stronę dostępną w 9 wersjach językowych odwiedza nawet 1000 osób dziennie.
  • Uznawalność wykształcenia. Umowa z Chinami o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 24 listopada 2016 roku. Obecnie negocjowana jest podobna umowa z Federacją Rosyjską.

NAWA za 2-3 tygodnie na Radzie Ministrów

– Czas moich studiów przypadł na lata 80. Wtedy z Polski zdecydowało się wyjechać bardzo wielu młodych ludzi. Widziałem, jak na uczelnianych korytarzach pojawia się coraz mniej studentów, widziałem, jak najzdolniejsi koledzy i koleżanki wyjeżdżają zagranicę – powiedział Jarosław Gowin – Dlatego też, mając w pamięci między innymi to doświadczenie, tak niekorzystne dla kraju, tak dużą wagę przykładam do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dodał.

Głównym zadaniem NAWY – oprócz stworzenia przemyślanego systemu projakościowego wsparcia mobilności środowiska akademickiego – będzie minimalizacja ryzyka trwałego odpływu z Polski osób o dużym potencjale naukowym.

– Projekt ustawy o NAWIE jest już bardzo zaawansowany, przeszedł konsultacje środowiskowe i międzyresortowe. Mam nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów – powiedział Gowin.

Tagi: Konferencja, umiędzynarodowienie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików