Gowin: dzięki centrom Dioscuri przyciągniemy do Polski najlepszych naukowców ze świata

wtorek, 4 lipca 2017

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Zawarcie umowy między dwiema organizacjami odbyło się 4 lipca na Wawelu, a wziął w nim udział wicepremier Jarosław Gowin.

Pokłosie Hannover Messe

Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedział powstanie centrów podczas kwietniowych targów Hannover Messe. Gowin podkreślił wówczas, że Polska i Niemcy pod patronatem bardzo prestiżowej marki, jaką jest Instytut Maxa Plancka, będą współfinansować międzynarodowe zespoły badawcze. – To będą centra doskonałości o charakterze międzynarodowym. W ramach konkursu wyłaniane będą zespoły badawcze, które będą się składać nie tylko z naukowców polskich i niemieckich. W walce o granty wygrają najlepsi badacze z innych krajów – stwierdził Gowin.  

Dioscuri najpierw w Polsce

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Początkowo skoncentrowana będzie na Polsce, ale w przyszłości może zostać rozszerzona na Czechy, Estonię, Węgry, Słowenię i inne kraje regionu.

Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to więc szansa dla wybitnych uczonych na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach bez potrzeby opuszczania ojczystego kraju.

Co z finansowaniem?

Każde centrum będzie współpracować z tzw. Jednostką Mentorską w Niemczech, a jego finansowanie zapewni NCN dzięki środkom polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Każda z instytucji naukowych, które wygrają konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność centrum. Zadbano również o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne na tle innych krajów europejskich. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Konkurs

Centra zostaną utworzone przez wybitnych uczonych, wyłonionych w serii międzynarodowych konkursów. Pierwszy z nich ogłoszony zostanie już w październiku 2017 r., a rozstrzygnięty w 2018 roku. W pilotażowej edycji powstaną maksymalnie trzy centra Dioscuri.

Tagi: Jarosław Gowin, NCN, współpraca międzynarodowa, Współpraca polsko-niemiecka

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików