Gowin: 10 mld zł na innowacje

środa, 31 maja 2017

Internet 5G, robotyka, cyberbezpieczeństwo czy rzeczywistość rozszerzona – to tylko niektóre hasła przewodnie kongresu impact’17, który rozpoczął się dzisiaj w Krakowie. W jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w regionie bierze udział wicepremier Jarosław Gowin.

10 mld zł na innowacje

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, otwierając kongres, mówił o śmiałych wizjach, jakie idą za przełomowymi odkryciami, ale także o realnych warunkach, jakie muszą zaistnieć, aby do nich dochodziło. – Od początku mojego urzędowania w resorcie nauki w ramach działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju alokowaliśmy na innowacyjne projekty 10 mld złotych, ogłaszając 95 konkursów. W tym momencie podpisano już 1492 umowy – wyliczył Gowin.

Jak poprawić innowacyjność

Oprócz konkursów NCBR-u, resort nauki stworzył także szerokie instrumentarium dla przedsiębiorców i innowatorów, które wspierają rozwój i likwidują bariery blokujące kreatywność i przedsiębiorczość.

 • Doktoraty wdrożeniowe

Pierwsi doktoranci rozpoczną dualne studia trzeciego stopnia już od nowego roku akademickiego. To klasyczne rozwiązanie typu win-win, na którym zyskują wszyscy. Młody doktorant – ma pracę, dodatkowe stypendium, zdobywa bezcenne doświadczenie. Jego uczelnia – otrzymuje dofinansowanie, rozwija doskonałość badawczą, otwiera się na współpracę z biznesem. Przedsiębiorca – może liczyć na ulgi, zyskuje innowacyjne patenty, osiąga przewagę konkurencyjną.

 • Dwie ustawy innowacyjne

– Wprowadziliśmy już pierwszą, a wkrótce wprowadzimy drugą ustawę o innowacyjności. Wśród licznych rozwiązań ułatwiających współpracę biznesu z nauką chciałbym zwrócić uwagę na ulgi podatkowe związane z projektami z sektora B + R. Już dziś wynoszą one 50 proc. Planujemy, że wzrosną do 100 proc. oraz do 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – wyjaśnił Gowin. 

 • Fundusze inwestycyjne

Z inicjatywy resortu powstały również trzy fundusze inwestycyjne: Witelo, PFR NCBR VC oraz PFR NCBR CVC, które dysponują środkami w wysokości 1,5 mld zł i 100 mln euro.

Więcej informacji o NCBR VC i NCBR VCV pod tym linkiem.

 • Infostrateg – Wieloletni Program Strategiczny

– Rozpoczynamy także prace nad Wieloletnim Programem Strategicznym INFOSTRATEG wspierającym Przemysł 4.0 i obejmującym technologię informacyjną, telekomunikację oraz mechatronikę. Suma wsparcia wynosi 1 miliard złotych – zapowiedział szef resortu nauki.

Impact’17 – co jeszcze nas czeka?

 • Science to business – spotkanie z V4

W ramach ścieżki tematycznej science to business Jarosław Gowin wraz z ministrami odpowiedzialnymi za obszar nauki i szkolnictwa wyższego w krajach Grupy Wyszehradzkiej będzie dyskutował o współpracy i utworzeniu przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry innowacyjnego huba Europy. Z kolei Piotr Dardziński, wiceszef resortu nauki, zaprezentuje nowy model prowadzący do uzyskania w Polsce stopnia doktora, czyli program Doktorat wdrożeniowy. Wraz z przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska wiceminister będzie debatował o wyzwaniach rozwoju szkolnictwa wyższego w XXI wieku.

 • Investments – rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców

W kontekście budowania narzędzi, które przyczynią się do zwiększenia poziomu innowacyjności w Polsce, Dardziński zaprezentuje korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców – polegają one na zwiększeniu wysokości ulgi podatkowej do 100 proc. na działalność B+R i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR). Założenia są częścią będącej obecnie w konsultacjach społecznych tzw. drugiej ustawy o innowacyjnościach.

 • Creative industries

W ramach ścieżki tematycznej creative industries z udziałem Piotra Dardzińskiego oraz Pawła Lewandowskiego, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także Jadwigi Emilewicz, wiceminister rozwoju, odbędzie się debata na temat rządowej strategii wspierającej innowacyjny przemysł.

Siłą napędową impact’17 będą również interakcje między wszystkimi środowiskami związanymi z nowymi technologiami, wymiana ich doświadczeń, a także możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Uczestnicy impact’17 będą mieli do wyboru 9 formatów networkingowych, w tym m.in. prezentacje najlepszych startupów z Europy Środkowej i Wschodniej, spotkania indywidualne z mentorami i inwestorami. Tylko dla samych startupów przewidziano łącznie ponad 1000 spotkań z korporacjami.

Impact’17 w liczbach:

 • 2 dni
 • 5000 uczestników
 • 250 prelegentów
 • 130 krajów
 • 27 parterów instytucjonalnych
 • 12 ścieżek tematycznych

Relacja na żywo pod tym linkiem.

Tagi: Jarosław Gowin, Piotr Dardziński, innowacje, B+R, NCBR

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików