Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała znakomitych naukowców

czwartek, 4 grudnia 2014

Znamy już laureatów tegorocznych nagród FNP – to czwórka czołowych polskich uczonych: prof. Tomasz Goslar, prof. Karol Grela, prof. Iwo Białynicki – Birula oraz prof. Lech Szczucki.
We wczorajszej uroczystości wręczenia tych wyróżnień udział wzięła m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena Kolarska-Bobińska.

Gratulując zwycięzcom, minister nauki podkreśliła:
–  Nagrodzeni zostali najlepsi z najlepszych. Nagrody Fundacji trafiają do rąk znakomitych uczonych, których praca naukowa nie tylko przekracza granice dotychczasowego poznania, ale też jest przykładem doskonałości w nauce – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. Dodała, że dziś cały świat zwraca się ku nauce i naukowcom. - Ludzie szukają odpowiedzi na różne pytania. To nauka ma rozwiązywać współczesne problemy związane z zanieczyszczeniem klimatu, z poszukiwaniem nowych źródeł energii, chorobami cywilizacyjnymi, z potrzebami przemysłu.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomniała też, ze Ministerstwo Nauki rozpoczęło kampanię społeczną: „Zawód naukowiec”. Ma ona m.in. na celu pokazanie  młodym ludziom, że nauka to szansa na interesującą karierę zawodową.

Przyznawane od 1992 roku uważa się za jedne z najpoważniejszych naukowych wyróżnień w Polsce. Otrzymują je wybitni uczeni za osiągnięcia, które jak podkreślają przedstawiciele Fundacji „przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej". Do nagrody mogą być zgłoszeni uczeni polscy pracujący w Polsce lub poza granicami kraju pod warunkiem, że utrzymują stałe i żywe, udokumentowane wspólnymi badaniami i publikacjami kontakty naukowe z Polską.

Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów oceniających dorobek kandydatów. W skład rady w obecnej kadencji wchodzą profesorowie: Andrzej Jerzmanowski (Wydział Biologii UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) – przewodniczący, Irena E. Kotowska (Instytut Statystki i Demografii SGH) – wiceprzewodnicząca, Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej), Henryk Koroniak (Wydział Chemii UAM), Marek Świtoński (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Wojciech Tygielski (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UW), Karol I. Wysokiński (Zakład Teorii Fazy Skondensowanej UMCS). Nagrody w wysokości 200 tys. zł są przyznawane w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Sylwetki tegorocznych laureatów nagród FNP: 

  • Prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za kluczowy dla współczesnych badań klimatycznych wkład w ustalenie chronologii zmian stężenia izotopu węgla C14 w atmosferze podczas ostatniego zlodowacenia.
  • Prof. Karol Grela z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowanie w praktyce przemysłowej.
  • Prof. Iwo Białynicki – Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu.
  • Prof. Lech Szczucki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wyjaśnienie związków kulturowych Europy Środkowej i Zachodniej w monumentalnej edycji korespondencji Andrzeja Dudycza, XVI-wiecznego myśliciela, reformatora religijnego i dyplomaty.

Tagi: Fundacja Nauki Polskiej, FNP, Polskie Noble, Prof. Tomasz Goslar, Prof. Karol Grela, Prof. Iwo Białynicki-Birula , Prof. Lech Szczucki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików