Forum Sprawozdawcze Elektorów Instytutów Badawczych

wtorek, 27 maja 2014

Sekretarz stanu prof. Marek Ratajczak i podsekretarz stanu dr hab. Jacek Guliński wzięli udział w XXIII Forum Sprawozdawczym Elektorów Instytutów Badawczych.

Spotkanie odbyło się w Warszawie 26 i 27 maja. Uczestniczyło w nim 116 elektorów z instytutów technicznych, medycznych, rolniczo-przyrodniczych i humanistycznych.

„Polska gospodarka w 2020 roku – szanse i zagrożenia” - to temat dyskusji pierwszego dnia forum, w którym uczestniczył m.in. dr hab. Jacek Guliński. Rozmawiano o uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych polskiej gospodarki. Zostały też omówione programy, które są szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki - Horyzont 2020 i PO Inteligentny Rozwój. Podjęto kwestie współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami oraz wdrożenia rozwiązań innowacyjnych w programie inwestycyjnym w latach 2014-2020.

Kulminacją drugiego dnia debaty był panel dyskusyjny z udziałem prof. Marka Ratajczaka na temat planowanych zmian zasad finansowania działalności statutowej jednostek naukowych.

XXIII Forum Elektorów Instytutów Badawczych zakończyło uchwalenie wniosków składanych w trakcie trwania obrad.

Forum zwoływane jest raz w roku przez Radę Główną Instytutów Badawczych. Biorą w nim udział elektorzy wybrani przez rady naukowe instytutów oraz zaproszeni goście.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików