Forum Gospodarki i Edukacji w Poznaniu

piątek, 23 maja 2014

– Trzeba myśleć o uczelniach, nauce i gospodarce jak o systemie naczyń połączonych – minister nauki przekonywała uczestników Forum Gospodarki i Edukacji. Prof. Lena Kolarska-Bobińska wzięła dziś udział w panelu dyskusyjnym, który odbył się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Partnerstwo gospodarki i edukacji to praca dla młodych” – pod takim hasłem odbywała się dzisiejsza debata. – Do tego partnerstwa, o którym mówimy, dodałabym jeszcze naukę. To partnerstwo jest kluczowe dla całej Unii Europejskiej, a fundusze w nowej perspektywie finansowej będą przeznaczone właśnie na wzmacnianie tej współpracy – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. Podobny cel przyświeca nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą teraz toczą się prace w Sejmie – dodała minister nauki

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomniała dziś w Poznaniu, że resort nauki wprowadził już w życie wiele rozwiązań ułatwiających powiązanie kształcenia z potrzebami gospodarki. W planach jest wyraźny podział uczelni na akademickie i zawodowe, obowiązkowe trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym czy studia dualne, na których nauka na uczelni ściśle łączy się z praktyką. – Dzięki nowelizacji będziemy śledzili losy zawodowe absolwentów. To konieczne, by wiedzieć które kierunki produkują bezrobocie.

W trakcie dzisiejszej wizyty w Poznaniu prof. Lena Kolarska-Bobińska spotkała się też z rektorami poznańskich uczelni.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików