ESA Science Day

wtorek, 25 marca 2014

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, otworzył konferencję ESA Science Day. Rozpoczynając spotkanie mówił o historycznym dorobku polskich astronomów i potencjale współczesnych badaczy oraz sektora gospodarczego z dziedzin związanych z kosmosem.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Kosmicznej zorganizowali Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konferencji było przedstawienie polskim instytucjom naukowym i przedsiębiorstwom informacji o możliwościach udziału w programach technologicznych ESA. W części plenarnej prelegenci: Alvaro Gimenez, dyrektor ds. nauki i eksploracji robotycznej ESA, Favio Favata i Frederic Safa zaprezentowali programy naukowe i technologiczne prowadzone obecnie w ESA. Przekazali też praktyczne informacje o tym, w jaki sposób polskie jednostki badawcze i przemysłowe mogą brać w nich udział. Z kolei profesor Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych, doradca Ministerstwa Gospodarki ds. kosmosu, powiedział o doświadczeniach i potencjale polskiego sektora kosmicznego.

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość bezpośredniej rozmowy ze specjalistami z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dla przedstawicieli nauki i przemysłu zostały zorganizowane spotkania bilateralne, podczas których mogli poinformować o działalności swojej instytucji i otrzymać informacje dotyczące udziału w programach naukowych ESA.

***

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA - European Space Agency) jest organizacją międzynarodową zrzeszającą dwadzieścia krajów europejskich. Jej celem jest realizacja europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie rozwoju konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. ESA powstała w 1975 r., jej siedziba główna znajduje się w Paryżu.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików