Dziś otwarcie nowoczesnego kompleksu budynków UW

środa, 19 listopada 2014

Dwa nowe obiekty Uniwersytetu Warszawskiego: siedziba Wydziału Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii od dziś służą już studentom i wykładowcom tej uczelni. To jedne z najnowocześniejszych tego typu budynków w Europie. W uroczystej inauguracji ich działalności wzięła udział minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister podczas otwarcia nowych siedzib wydziałowych podkreśliła, że tego typu nowoczesna infrastruktura musi iść w parze z rosnącym poziomem badań naukowych:

– W tych imponujących budynkach, które wyrosły w kampusach w całej Polsce, muszą pojawić się też nowoczesne i nowatorskie projekty badawcze. Międzynarodowe zespoły naukowe – pracujące i nad badaniami podstawowymi, i nad wdrożeniami dla przemysłu – powiedziała.

Minister przypomniała też, że w ostatnich latach Polska zainwestowała w nowe centra badawcze, laboratoria, aparaturę badawczą, modernizację pracowni naukowych i sal dydaktycznych łącznie ponad 29 miliardów złotych. Na samym tylko Mazowszu kwota ta wyniosła 7 miliardów złotych.

Podkreśliła także, że tego typu nowe obiekty powinny być ważnym centrum nowoczesnej polskiej nauki – przyciągającym talenty i nie bojącym się naukowych wyzwań.

– Poprzednie lata były czasem inwestowania w infrastrukturę i odrabiania zapóźnieni – powiedziała minister Lena Kolarska-Bobińska. – Ale teraz musimy też inwestować w ludzi, w kapitał intelektualny. W badaniach muszą uczestniczyć też studenci – zwłaszcza ci, utalentowani i ciekawi, którzy zechcą pozostać w nauce.

Minister przypomniała również istotny dorobek naukowców działających przy tych wydziałach. W 1991 roku to właśnie z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego został wysłany pierwszy e-mail w Polsce. Dwa lata później powstał tam pierwszy serwer www.

Nowe oddane do użytku obiekty to jedne z najnowocześniejszych tego typu ośrodków naukowych w Europie, prowadzące zaawansowane kształcenie i prace badawcze w dziedzinach nauk przyrodniczych oraz nowych technologii.  Nowa siedziba Wydziału Fizyki mieści specjalistyczne laboratoria, aule wykładowe i bibliotekę. Znajdujący się obok CeNT (Centrum Nowych Technologii) to kompleks 2 obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności edukacyjno-naukowej, w dziedzinach biotechnologii, technologii informatycznych i informacyjnych, fizyki i chemii oraz technologii materiałowych. W sąsiedztwie nowych inwestycji znajdują się liczne jednostki badawczo-rozwojowe: Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej.

Budowa obu obiektów rozpoczęła się w czerwcu 2010 roku. Pieniądze na te inwestycje Uniwersytet Warszawski pozyskał z funduszy europejskich. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików