Dwie nowe prestiżowe sieci naukowe z udziałem polskich firm i jednostek naukowych

środa, 10 grudnia 2014

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, którego zadaniem jest wzmocnienie europejskiej innowacyjności, wybrał dwie tzw. Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w dziedzinach: „zdrowie” i „surowce”. W obu przedsięwzięciach biorą udział polskie jednostki naukowe i przedsiębiorstwa. To szansa na powstanie w naszym kraju nowych technologii, start-upów oraz patentów, a także wykształcenie rzesz specjalistów w tych dziedzinach. MNiSW zapowiedziało już że przekaże środki na refundację działań związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku w konkursie EIT.

Europejskie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) to sieci naukowe powoływane przez EIT. Instytut wspomaga unijnymi środkami działające w ich ramach instytucje i firmy.  Dotychczas funkcjonowały trzy takie sieci – działające w dziedzinach związanych z klimatem, technologiami informatycznymi i energią (Polska od kilku lat jest jednym z 7 centrów kolokacji ważnego węzła KIC InnoEnergy z siedzibą w Krakowie; pozostałe znajdują się w Karlsruhe w Niemczech, Grenoble we Francji, Eindhoven w Holandii, Leuven w Belgii, Barcelonie w Hiszpanii, Sztokholmie w Szwecji). Strategia EIT na lata 2014-2020 zakłada ok. 2,7 mld euro na konsolidację i dalszy rozwój Wspólnot Wiedzy i Innowacji.

Wczoraj na posiedzeniu w Budapeszcie Europejski Instytut Innowacji i Technologii zdecydował, że powstaną dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarach: „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie” oraz „Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się”.

W ramach surowcowego KIC powstanie sześć tzw. centrów kolokacji, czyli ośrodków koordynujących. Zdecydowano że jednym z nich będzie Wrocław, który koordynować będzie prace na obszarze  obejmującym swoim zasięgiem Europę Wschodnią, w tym Austrię i wschodnie landy Niemiec.  W skład wybranego przez EIT międzynarodowego konsorcjum surowcowego  weszły z kolei m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM, EIT+. Poza nimi tworzą go również podmioty z Francji, Finlandii, Szwecji, Belgii i Włoch. Włączenie do tego przedsięwzięcia polskich przedstawicieli ma strategiczne znaczenie dla całego krajowego sektora surowcowego.

W obszarze „zdrowie”, w ramach KIC Health, Uniwersytet Medyczny w Łodzi został jednym z tzw. regionalnych InnoStar.  W skład KIC Health weszły też Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz firma Ericpol. Struktura organizacyjna KIC Health zakłada istnienie 6 centrów kolokacji oraz 6 regionalnych węzłów (InnoStars). Międzynarodowe konsorcjum w tej dziedzinie tworzą podmioty z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, a także Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec oraz Belgii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od samego początku intensywnie wspierało polskie jednostki w konkursie na wspólnoty wiedzy i innowacji na szczeblu politycznym. Resort zapowiedział również uruchomienie programu refundacji kosztów przygotowania wniosków do tego konkursu. 

Tagi: Europejski Instytut Innowacji i Technologii, EIT, KIC, Europejskie Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, centra kolokacji

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików