Dwa polskie ośrodki naukowe dołączyły do europejskiej czołówki

piątek, 29 stycznia 2016

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymały prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie otrzymują jedynie jednostki, które zapewniają najwyższe standardy zatrudnienia oraz prowadzenia badań.

O znak „HR Excellence in Research” mogą ubiegać się instytucje działające w sferze B+R (instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady zawarte w Europejskiej karcie naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Logo to element strategii Human Resoruces Strategy for Researchers, która ma zwiększyć atrakcyjność warunków pracy i zatrudnienia naukowców na terenie Unii Europejskiej. Do tej pory prestiżowe logo otrzymało ponad 260 instytucji z niemal 30 państw. W ten sposób organizacje konkurują między sobą o najlepszych pracowników, dla których ocena Komisji oznacza wysoki poziom i stabilność zatrudnienia.

Czym są Karta i Kodeks?

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Obydwa dokumenty zostały przyjęte przez Komisję Europejską ponad dziesięć lat temu, w 2005 r. Do 2015 r. wśród sygnatariuszy Karty i Kodeksu znalazło się 1200 uniwersytetów oraz organizacji naukowo-badawczych z 35 państw – również nieczłonkowskich.

Jak otrzymać logo?

Pierwszym krokiem do zdobycia wyróżnienia jest deklaracja poparcia dla Karty i Kodeksu. Następnie jednostka musi ocenić, czy w jakim stopniu realizuje zalecenia Komisji Europejskiej. Po przeprowadzeniu wewnętrznej analizy konieczne jest opracowanie strategii i planów działania, które pozwolą poprawić funkcjonowanie jednostki.

Przygotowany dokument należy wysłać na adres RTD-CHARTER@ec.europa.eu. Z powodu liczby zgłoszeń, Komisja ustaliła dwutygodniowe okresy na przyjmowanie zgłoszeń. W tym roku są to:

 • 1 – 15 lutego,
 • 1 – 15 maja,
 • 1 – 15 września,
 • 1 – 15 listopada.

Na analizę przesłanych strategii KE ma trzy miesiące. W przypadku pozytywnej oceny, Komisja przyznaje jednostce logo. Organizacje powinny rozpocząć ocenę efektów wdrażania europejskich zaleceń w ciągu dwóch lat. Po czterech latach od przyznania znaku, analizą zajmie się zespół ekspertów powołanych przez Komisję.

„HR Excellence in Research” w Polsce

Do tej pory w Polsce logo przyznane zostało dziewięciu jednostkom. Jako pierwsza, w 2012 roku, otrzymała je Fundacja na Rzecz Nauki w Polsce. Wśród instytucji znalazła się jak dotąd tylko jedna uczelnia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na początku tego roku do najlepszych dołączyły dwie kolejne polskie jednostki. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. nastawiona jest na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzebny nowoczesnego przemysłu. Instytut Agrofizyki PAN w Brukseli zajmuje się m.in. badaniami w zakresie stosowania fizyki do kształtowania i ochrony środowiska, zróżnicowanego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Oprócz wyznaczania europejskich standardów, logo ma również znaczenie w rozmaitych polskich i unijnych procedurach. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych za wyróżnienie Komisji Europejskiej przyznaje odpowiednią liczbę punktów w prowadzonej przez siebie ocenie parametrycznej. Beneficjenci konkursów Horyzontu 2020 zobowiązani są do podjęcia wszelkich kroków, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie. Jednostki, które nie są ich sygnatariuszami, muszą liczyć się z pomijaniem w europejskich programach finansowych czy konkursach grantowych.

Lista polskich instytucji, posiadających logo „HR Excellence in Research”:

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (styczeń 2016),
 • Instytut Agrofizyki PAN (styczeń 2016),
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (listopad 2015),
 • Instytut Fizyki PAN (lipiec 2015),
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN (grudzień 2014),
 • Instytut Genetyki Roślin PAN (styczeń 2014),
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (październik 2013),
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (luty 2013),
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (czerwiec 2012),
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN,
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN (maj 2016).

Informacje na temat logo „HR Excellence in Research” znajdują się w serwisie Euraxess Polska.

Tagi: Europejska Karta Naukowca, HR Excellence in Research

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików