Drugie spotkanie absolwentów Programu TOP 500 Innovators

poniedziałek, 12 maja 2014

Około 250 osób wzięło udział w II Zlocie Absolwentów Programu TOP 500 Innovators – największego w Polsce programu szkoleniowego dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników. Spotkanie otworzyli podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński, ambasador USA w Polsce Stephen Mull i prezes Stowarzyszenia Absolwentów TOP 500 Innovators Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Obrady odbywające się 9 i 10 maja w Warszawie były okazją do zaprezentowania sukcesów absolwentów Programu TOP 500 Innovators, a także perspektyw rozwoju inicjatyw, które powstały w efekcie programu. Częścią panelu z udziałem m.in. dr. hab. Jacka Gulińskiego i dr. Tomasza Perkowskiego z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej była dyskusja „Absolwenci TOP 500 szansą dla polskich innowacji".  O możliwości współpracy z absolwentami TOP 500 rozmawiali Paul Marca i prof. Piotr Moncarz ze Stanford University, Ula Furman z University of California w Berkeley, Angela Palazzolo z Ambasady USA w Warszawie, Małgorzata Krasowska - dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta, Dorota Dąbrowski - dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej oraz reprezentanci zaproszonych stowarzyszeń i organizacji (Brokerzy Innowacji, Obywatele Nauki, Stanford Club of Poland). W pierwszy dzień zjazdu  odbyła się debata o wyzwaniach komercjalizacji z udziałem m.in. przedstawicieli przedsiębiorstw, firm konsultingowych i aniołów biznesu, a także spotkania networkingowe.

Uczestnicy drugiego dnia Zlotu Absolwentów Programu TOP 500 Innovators dyskutowali podczas paneli o programie Horyzont 2020, design thinking (myśleniu projektowym) i IT służących integracji środowiska absolwentów TOP 500 Innovators.

***

Program „Top 500 Innovators" – największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników – jest realizowany w latach 2011-2015. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery badawczo-rozwojowej w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Wybrani w drodze konkursowej uczestnicy projektu biorą udział w programach stażowo-szkoleniowych przygotowanych przez ośrodki uniwersyteckie zajmujące czołowe pozycje w światowych rankingach wyższych uczelni, m.in. w rankingu szanghajskim. Program „Top 500 Innovators" był dotychczas realizowany na Stanford University i University of California w Berkeley w USA. Wzięło w nim udział 320 pracowników naukowych i pracowników centrów transferu technologii.  W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych ze wszystkich województw. Do 2015 r. na szkolenia zagraniczne w ramach programu „Top 500 Innovators" wyjedzie jeszcze 180 osób. Łącznie weźmie w nim  udział 500 osób.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików