Dr hab. Jacek Guliński spotkał się z Robertem-Janem Smits’em, dyrektorem generalnym w Dyrekcji Generalnej KE

poniedziałek, 24 marca 2014

Podsekretarz stanu w MNiSW i dyrektor generalny omówili kwestie dotyczące sposobów zwiększenia udziału Polski w programie Horyzont 2020 i synergii między nim a funduszami strukturalnymi. Dyskutowali o nowych instrumentach, które mają przyczynić się do zapewniania większego uczestnictwa w programie, w tym m.in. o instrumencie pod nazwą teaming oraz organizowanej przez MNiSW konferencji „Teaming as a tool for spreading excellence and widening participation”.

Ponadto poruszyli temat komunikatu „Research and Innovation as Sources of Renewed Growth”, który Komisja Europejska planuje opublikować na przełomie czerwca i lipca br. Komunikat będzie obejmował 3 obszary: inwestycje, reformy, wyzwania dla przyszłej polityki badań i innowacji.

Podczas spotkania rozmawiano również o Zielonej Księdze dotyczącej „Science 2.0”, która będzie zawierała dane oraz kwestie związane z otwartym dostępem do treści naukowych (termin publikacji planowany jest na koniec roku).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików