Dr hab. Jacek Guliński na II Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii

poniedziałek, 23 września 2013

Kongres to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowo-gospodarcza, podczas której przedstawiciele nauki, biznesu i samorządu rozmawiali na temat wyzwań związanych z komunikacją zagadnień z obszaru bioekonomii.

Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 września w Łodzi, podczas Bioeconomy Week.

Na spotkaniu, w którym uczestniczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński, omawiano kwestie dotyczące m.in. innowacyjnych technologii, jako źródła surowców dla biogospodarki, systemu wspierania rozwoju biogospodarki, depopulacji i jej konsekwencji społecznych i medycznych.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji - http://www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org/ oraz http://www.bioekonomia.lodzkie.pl/.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików