Doskonałość kształcenia – zakończyliśmy rejestrację

czwartek, 9 marca 2017

Poprawa kształcenia to najistotniejsza część reformy szkolnictwa wyższego. To własnie będzie tematem kolejnej Konferencji Programowej NKN „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, która odbędzie się w Lublinie 29-30 marca.

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Z powodu wyczerpania limitu miejsc, zakończyliśmy rejestrację na konferencję. Wydarzenie będzie można śledzić na żywo na naszej stronie głównej. W razie dodatkowych pytań można skontaktować się z organizatorami w Lublinie wysyłając mail na adres nkn_lublin@kul.lublin.pl. 

Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia (pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte).

Konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Trzeba się także zastanowić nad zmianą organizacji studiów (3+2+4 czy 4 + [1] + 4). Absolwenci musza być lepiej przygotowani do startu zawodowego, ale poprawy wymaga też poziom ogólnego wykształcenia i kompetencji społecznych.

Na koniec pozostaje problem niezbyt wysokiego poziomu kandydatów na studia (efekty pracy szkół średnich). Być może trzeba powrócić do prowadzenia egzaminów wstępnych i innych działań selekcyjnych przy przyjęciu na studia lub dopuścić do ich wprowadzenia przez uczelnie na mocy przepisów wewnętrznych (oznacza to jednak zmniejszenie rangi matury).

W ostatnich dniach słychać było głosy, że w dyskusji o reformie nauki dydaktykę spycha się na plan dalszy. Jeśli nawet do tej pory dydaktyce poświęcano za mało uwagi konferencja w Lublinie na pewno to zmieni.

Tagi: NKN, Narodowy Kongres Nauki, Konferencja

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików