Doktoraty wdrożeniowe przyjęte przez Radę Ministrów

wtorek, 31 stycznia 2017

– To ogromna szansa dla ambitnych  doktorantów i pracodawców. To także możliwość wykształcenia badaczy nowej generacji – powiedział o doktoratach wdrożeniowych Piotr Dardziński, wiceminister nauki. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący stopni naukowych, gdzie znalazł się program pn. Doktoraty wdrożeniowe. 

Doktoraty wdrożeniowe mają ożywić współpracę między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym, a także usprawnić transfer wiedzy między nauką a biznesem. To także nowa, szybka ścieżka dojścia do pierwszego stopnia naukowego. W programie przewidziano udział trzech grup:

  • absolwentów z tytułem magistra lub równorzędnym, którzy mają zamiar rozwijać swoją karierę akademicką;
  • najlepszych ośrodków akademickich w kraju, czyli jednostek naukowych z kategorią A+ i A;
  • przedsiębiorców i innych pracodawców, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową i uzyskać tym samym przewagę rynkową.

Doktorat w systemie dualnym – co to znaczy

Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wyznaczany przez pracodawcę. Podwójna opieka merytoryczna to sposób na intensyfikację kontaktu między światem nauki a biznesu.

Korzyści dla doktoranta –  nawet dwie pensje

Dwa miejsca pracy oznaczają również podwójne korzyści finansowe dla doktorantów. Oprócz wynagrodzenia wynikającego z zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin u pracodawcy doktorant otrzyma również stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Będzie odpowiadało ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.

Każdego roku do programu będzie mogło przystąpić 500 doktorantów. Pierwsi uczestniczy powinni rozpocząć studia w październiku 2017 roku. Na sfinansowanie programu w pierwszym roku akademickim przewidziano 21 mln złotych. Maksymalny zaś przewidziany w projekcie ustawy poziom wydatków oszacowano na ok. 85 mln zł rocznie.

Habilitacja na podstawie wdrożeń

Projekt ustawy zakłada, że doktorzy będą mogli kontynuować wdrożeniową ścieżkę kariery i uzyskać uprawnienia uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego. Warunkiem będzie co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, znaczące osiągnięcia wdrożeniowe, a także zatrudnienie w jednostce naukowej, mającej uprawnienia do nadawania takiego stopnia. Oznacza to, że doktor z odpowiednim stażem będzie mógł pełnić funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich, a także będzie mógł być zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Co zyskują uczelnie

Jednostka naukowa w zamian za zapewnienie doktorantowi dostępu do laboratoriów i wsparcie zespołu badawczego, otrzyma ze środków finansowych programu dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Wdrożenia na świecie

Doktoraty o charakterze wdrożeniowym od wielu lat realizowane są w innych państwach europejskich (np. we Francji, w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii), a od niedawna – również na poziomie Unii Europejskiej w ramach programu European Industrial Doctorates. Doświadczenia tych państw pokazują, że absolwenci programu doktoratów wdrożeniowych z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych łatwiej znajdują pracę i osiągają wyższe dochody od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające doktorantów realizujących badania o charakterze wdrożeniowym, wykazują większą aktywność patentową i zatrudniają więcej pracowników.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 31 marca 2017 roku. 

Odnośniki

Tagi: Piotr Dardziński, doktor, B+R, studia doktoranckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików