Do najlepszych Akademickich Biur Karier trafi 50 mln zł

wtorek, 29 kwietnia 2014

Biura Karier działają już w trzech czwartych uczelni – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Rzecznika Praw Absolwenta. Rośnie też ich znaczenie. W najbliższym czasie do Akademickich Biur Karier trafi 50 milionów złotych z pierwszego dedykowanego im konkursu ogłoszonego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

– Akademickie Biura Karier mają ważną rolę do spełnienia w tworzeniu i wzmacnianiu więzi między uczelniami, studentami i rynkiem pracy. Nowy konkurs, ogłoszony specjalnie dla nich, pozwoli im na szybszy, aktywny rozwój – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zastrzyk z funduszy unijnych to szansa m.in. na rozwój kadr zatrudnionych w Biurach Karier, które będą miały możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie poradnictwa zawodowego oraz zdobywania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami diagnozowania kompetencji. Pieniądze pozwolą także zwiększyć wymianę informacji i dobrych praktyk między poszczególnymi biurami na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, jak również innymi instytucjami organizującymi praktyki i staże dla studentów.

Jak wynika z najnowszego raportu Rzecznika Praw Absolwenta, Akademickie Biura Karier, działając na styku szkolnictwa wyższego z rynkiem, zajmują się nie tylko informowaniem studentów o ofertach pracy, staży i praktyk. Prawie 87% z nich aktywnie zajmuje się poradnictwem zawodowym, 79% organizuje szkolenia na temat poruszania się po rynku pracy, niewiele mniej (73%) szkoli studentów z miękkich umiejętności  i kompetencji.

Akademickie Biura Karier od niedawna  badają też losy absolwentów, w ramach wprowadzonego w 2011 r. obowiązku prowadzenia przez uczelnie monitoringu karier zawodowych absolwentów. Obecnie około 88% Akademickich Biur Karier prowadzi  takie badania – mają one służyć podnoszeniu jakości kształcenia na uczelniach. Stosowanie różnych metodologii powoduje, że uzyskanie obiektywnych i porównywalnych informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy, które byłyby przydatne np. dla kandydata na studia, jest trudne. Na dodatek, absolwenci rzadko wypełniają wysłane im przez uczelnie ankiety – mówi Rzecznik Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak.

Dlatego nowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada wprowadzenie centralnego, jednolitego monitoringu zawodowych losów absolwentów. Będzie on oparty na zanonimizowanych danych z ZUS na temat sytuacji absolwentów poszczególnych uczelni i kierunków studiów. Uzyskane dane wspomogą dotychczasowe działania biur karier w badaniu losów absolwentów.

– Bardzo ważną jest kwestia poradnictwa zawodowego czy edukacyjnego – podkreśla Rzecznik Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak. – Tak jest w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie biura karier zakorzeniły się najlepiej. Badają, jakie kompetencje ma student, pomagają mu w nakreśleniu kariery zawodowej oraz poruszaniu się po rynku pracy. To jest spektrum działań, które biuro karier powinno realizować przede wszystkim – dodaje.  

Biura Karier pośredniczą też w kontaktach między pracodawcami i studentami. Dzięki temu pracodawcy mają szansę na złożenie ofert zatrudnienia wybranym kandydatom, jeszcze zanim ukończą oni studia.

Pełna treść raportu pt. „Akademickie Biura Karier w Polsce - bieżąca działalność i możliwości rozwoju”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików