Dla innowacyjności Politechniki Warszawskiej, Warszawy i Mazowsza

środa, 17 września 2014

W Warszawie powstanie ośrodek badawczy - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW). Dzisiaj wmurowano akt erekcyjny pod jego budowę.

Pod dokumentem podpisał się m.in. dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Cieszę się, że duża i znacząca politechnika buduje z determinacją potężne Centrum Transferu Technologii na miarę swoich ambicji i potencjału. Trzeba już dzisiaj przygotować optymalny model komercjalizacji i transferu technologii z Centrum w roli głównej, regulaminami i procedurami, wykorzystując umiejętnie różne nowe  możliwości ostatnio znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – powiedział wiceminister Guliński.

Centrum ma być najważniejszym na Mazowszu ośrodkiem badawczym odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R), transfer technologii, współpracę z biznesem, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne. Będzie współpracować z Centrum Innowacji przy ulicy Filtrowej w Warszawie - instytucje mają działać w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej.

- Realizowany projekt wspiera przedsiębiorczość akademicką na terenie Warszawy, pomaga w działalności naukowo-badawczej oraz umożliwia kooperację między światem nauki i gospodarki o znaczeniu ponadregionalnym. Motto naszych działań brzmi: „Dla innowacyjności Politechniki Warszawskiej, Warszawy  i Mazowsza” – poinformował podczas uroczystości prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, stwierdził, że Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii będzie szansą na nawiązanie ścisłej współpracy między środowiskami naukowymi i biznesowymi w Polsce. Rektor dodał też, że planowane na 2015 rok zakończenie inwestycji współgra z obchodzonymi w tym samym czasie uroczystościami 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Całkowity koszt inwestycji to 74 734 253,24 PLN.  Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to 59 500 000,00 PLN.

Oddanie Centrum do użytkowania zaplanowane jest na III kwartał 2015 roku.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików