Diamenty polskiej nauki odnalezione

środa, 15 maja 2013

Prawie stu wybitnych studentów z całej Polski otrzymało dziś nagrody z rąk minister nauki prof. Barbary Kudryckiej. To już druga odsłona programu „Diamentowy Grant”, w którym laureaci otrzymują do 200 tys. zł na swoje badania naukowe.

– Stworzyliśmy ten konkurs, by wybitni studenci, stanowiący elitę elit w polskich uczelniach, mogli uzyskać środki na realizację swoich marzeń badawczych – podkreślała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. –Jesteście tymi, którzy nie pomylili się wybierając kierunek studiów i swoje uczelnie, dzięki swoim wyborom spotkaliście tam prawdziwych mistrzów. Wysoki poziom realizowanych przez państwa projektów badawczych sprawia, że jestem spokojna o przyszłość polskiej nauki – dodała.


Wartość grantów przyznanych w drugiej edycji programu to ponad 16,4 mln złotych. Spośród 300 wniosków wyróżniono 89 projektów.

– Kilkaset wniosków, każdy inny i każdy oryginalny. Zważenie i ocena tak śmiałych projektów nigdy nie jest łatwa, trzeba bowiem rozstrzygać co jest śmiałym marzeniem, a co może doprowadzić do naukowego przełomu – podkreślał bardzo wysoki poziom studenckich projektów prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący komisji oceniającej. – Jeśli potrafiliśmy takich znakomitych ludzi bez trudu uzbierać kilka setek, jeśli oni przedstawiają pomysły prawdziwie badawcze, to wbrew temu co nieustannie słychać w mediach, polskie uczelnie działają bardzo dobrze i wypełniają swoją misję – mówił.

Podczas uroczystości wręczania „Diamentowych Grantów” minister nauki zapewniła laureatów, że wyróżnienie to nie tylko umożliwi im realizację ambitnych projektów badawczych, ale też otworzy im drogę do kariery naukowej. – W znowelizowanej ustawie znajdzie się zapis zobowiązujący wydziały do przyjmowania państwa na studia doktoranckie – mówiła prof. Kudrycka. Głównym zadaniem programu ministra „Diamentowy Grant” jest wyłowienie młodych naukowych talentów, umożliwienie im już po trzecim roku pracy pod kątem przyszłego doktoratu i przyspieszenie ich naukowych karier.

Wśród wyróżnionych projektów znalazło się 35 projektów z obszaru nauk ścisłych i technicznych, 28 z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz 26 z obszaru nauk przyrodniczych i medycznych.

Laureaci II edycji „Diamentowych Grantów” reprezentują 25 uczelni z całej Polski (w tym 2 uczelnie niepubliczne), 10 instytutów Polskiej Akademii Nauk (w tym Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika) oraz 1 instytut badawczy – Wojskowy Instytut Medyczny.

Największą liczbę grantów otrzymali studenci z  Uniwersytetu Jagiellońskiego  (15, w tym 3 z Collegium Medicum UJ), Uniwersytetu Warszawskiego (14) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7).

Doktoranci i młodzi naukowcy w wyniku reform nauki i szkolnictwa wyższego zyskali wiele nowych form wsparcia. Poza konkursami i programami takim jak, m.in. Top 500 Innovators, Iuventus Plus czy Mobilność Plus młodzi wybitni badacze mogą liczyć na stypendia naukowe. W ustawie zapisano 20 proc. budżetu NCN dla młodych naukowców, a teraz na granty adresowane do nich trafia aż 40 proc.  W sumie na projekty młodych badaczy przekazano 412 mln zł. NCBR także wspiera naukowców rozpoczynających karierę m.in. programem LIDER z budżetem 120 mln zł.

– Cieszę się, że pani minister przez te sześć lat przechodziła od słów do czynów i stworzyła młodym badaczom lepsze warunki pracy. Nie musimy wyjeżdżać za granicę , by rozwijać swoje naukowe pasje. W Polsce mamy do dyspozycji nowoczesną infrastrukturę naukowo-dydaktyczną, laboratoria, różne programy i granty. Bądźmy aktywni i wspierajmy polską naukę – podkreślał Artur Bilski z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat tegorocznej edycji „Diamentowego Grantu”.

 


Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Laureaci wyłaniani są w drodze konkursu. Mogą być do niego zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wnioski w imieniu studentów mogą składać jednostki naukowe z odpowiednią kategorią jakości. Środki pozyskane w ramach konkursu są przeznaczane na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. Program wpisuje się w założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, która ma na celu wspieranie karier młodego pokolenia naukowców.

Laureaci pierwszej edycji konkursu powołali już Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu, które będzie wspierać ich aktywność badawczą oraz promować osiągnięcia naukowe laureatów.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików