Diamentowy Grant - 156 wniosków w drugim etapie

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Rozstrzygnięto pierwszy etap V edycji konkursu "Diamentowy Grant", który najzdolniejszym studentom i absolwentom pomaga rozwijać karierę naukowej oraz skraca jej ścieżkę. Młodzi naukowcy mogą dzięki niemu otrzymać na swoje badania nawet 200 tys. zł.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 277 wniosków, z czego do drugiego etapu zakwalifikowano 156 najwyżej ocenionych. Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego zgłoszenia w systemie teleinformatycznym OSF.

Przewidywanym terminem rozstrzygnięcia II etapu jest sierpień 2016 r.

Zmiany w trybie konkursu

W V edycji konkursu istotną nowość stanowi wprowadzenie oceny dwuetapowej, o co zabiegało m.in. środowisko młodych naukowców. W I etapie opiniowane były osiągnięcia naukowe i artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby, w wyniku której nie więcej niż 70 % najwyżej ocenionych wniosków przechodzi do dalszej oceny. W II etapie wnioski zostaną skierowane do dwóch recenzentów, a nie jak dotychczas – do jednego. Przewidywany termin rozstrzygnięcia drugiej części konkursu, planowany jest na sierpień 2016 r. Przypomnijmy, że w ramach programu minister przyzna środki finansowe nie więcej niż 100 osobom.

Ponad 60 milionów na rozwój karier

Diamentowy Grant przyznawany jest od 2012 roku. Od tego czasu nagrodę zdobyło 353 studentów, a państwo wspomogło ich badania kwotą 63,3 mln zł. Program adresowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia, którzy pod kierunkiem opiekuna lub promotora prowadzą zaawansowane badania naukowe. Laureaci konkursu otrzymują nawet do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł. Od początku trwania programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln zł rozwój karier młodych naukowców. Dotychczas laureatami Diamentowego Grantu byli studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypendia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów i trybu przyznawania „Diamentowego Grantu” dostępne są tutaj.

Tagi: Diamentowy Grant, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików