Debata o konkurencyjności gospodarki

poniedziałek, 10 marca 2014

Szkolnictwo wyższe było jednym z tematów podjętych podczas Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform". W spotkaniu z udziałem Prezydenta RP uczestniczył dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

Podczas forum Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki, zawierający rekomendacje OECD dla Polski. Odbyła się też dyskusja panelowa, w której wzięli udział ekonomiści, przedsiębiorcy i  przedstawiciele biznesu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie – jakie reformy służące wzmocnieniu konkurencyjności Polski należy przeprowadzić w ciągu kolejnych 25 lat.

- Szeroki projekt reform dotyczących edukacji, rynku pracy, rynku produktu, innowacji powinien wzmocnić gospodarkę Polski i pozwolić jej kontynuować działanie w kierunku bardziej bogatych gospodarek - powiedział Jose Angel Gurria. - W OECD jesteśmy gotowi, żeby udzielić wsparcia w waszym działaniu na drodze do realizacji lepszej polityki, dla zapewnienia lepszego życia wszystkich obywateli.

Jose Angel Gurria poinformował też, że w Polsce jakość edukacji publicznej i prywatnej na poziomie wyższym wyraźnie poprawiła się od momentu zmiany systemu. Konieczne jest jednak wzmocnienie autonomii instytucjonalnej oraz większe zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia, aby zagwarantować, że umiejętności nabywane przez studentów odpowiadają wymaganiom rynku pracy.

- Zalecenia reform OECD są dobrym drogowskazem działań dla wszystkich rządów, także dla rządu polskiego, dla władzy wykonawczej i ustawodawczej, w celu przywrócenia wzrostu i konkurencyjności gospodarek - powiedział w swoim wystąpieniu Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowego impulsu reformatorskiego na rzecz dynamicznego rozwoju przez kolejne 25 lat polskiej wolności. - Widzę w tym zadanie dla wszystkich, także dla siebie – dodał. Zdaniem Bronisława Komorowskiego, oznacza to konieczność stworzenia dobrych warunków dla przedsiębiorczości i konkurencyjności, a także kontynuację procesu deregulacji oraz proinnowacyjną reorientację polskiej gospodarki.

Dodatkowe informacje: www.prezydent.pl

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików