Ćwierć miliarda złotych do zdobycia w konkursach Narodowego Centrum Nauki

wtorek, 16 września 2014

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pięć konkursów, w których polscy naukowcy mogą zdobyć w sumie ćwierć miliarda złotych na badania podstawowe. 10 milionów złotych to pula konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze. 240 milionów złotych otrzymają natomiast naukowcy starający się o finansowanie badań w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8.

Konkurs BEETHOVEN jest nowością w ofercie NCN. W ramach tego konkursu będą sfinansowane projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.  O środki na badania podstawowe mogą starać się zespoły złożone z polskich i niemieckich naukowców. Konkurs jest organizowany wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), organizacją finansującą badania naukowe w Niemczech.

– BEETHOVEN to pierwszy konkurs, w którym wspólnie z DFG finansujemy współpracujące ze sobą w jednym obszarze badawczym zespoły z Polski i Niemiec. Zaczynamy od nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ale mamy nadzieję na rozszerzenie w przyszłości współpracy o nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne – zapowiedział prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

Kierownik zespołu w polskiej części projektu składanego w ramach konkursu BEETHOVEN musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt może trwać od roku do trzech lat, minimalna wartość polskiej części prac to 150 tysięcy złotych, brak natomiast górnej granicy finansowania dla jednego projektu. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, dla których wsparcie z NCN stanowiłoby pomoc publiczną. Dokumenty należy złożyć w dwóch miejscach: w niemieckiej DFG - do 10 grudnia 2014 r. wnioskodawcy przedstawiają wspólny polsko-niemiecki wniosek, zaś w Narodowym Centrum Nauki - do 15 grudnia 2014 r. - wniosek obejmujący wyłącznie polską część projektu.

NCN już po raz ósmy ogłosiło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w ramach których na finansowanie projektów badawczych przeznaczono w sumie 240 milionów złotych.

OPUS to flagowy konkurs NCN, w którym co roku finansowanie otrzymuje średnio 1000 bardzo dobrych projektów. Na sfinansowanie projektów badawczych w ramach OPUS 8 Centrum przeznaczyło aż 180 milionów złotych. Ze względu na ogólny charakter, cieszy się on największą popularnością wśród wnioskodawców. Może wziąć w nim udział każdy badacz, niezależnie od posiadanego stopnia, dorobku czy doświadczenia naukowego. Wnioski można składać indywidualnie lub zespołowo.

PRELUDIUM 8 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Na jego realizację przeznaczono 30 milionów złotych. Projekty zgłaszane w ramach konkursu mogą trwać od jednego roku do trzech lat, a wysokość finansowania pojedynczego projektu nie może przekraczać 150 tysięcy złotych. PRELUDIUM to pierwszy krok dla tych, którzy jeszcze nie posiadają stopnia doktora – szanse na realizację swych pomysłów dostaje tu blisko 800 naukowców rocznie.

Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku mogą ubiegać się o finansowanie badań w ramach konkursu SONATA 8. Tym razem na realizację projektów w tym konkursie przeznaczono 30 milionów złotych. W ramach konkursu SONATA średnio 300 naukowców rozpoczynających kariery otrzymuje szansę na zdobycie większej samodzielności naukowej.

Uzyskane w ramach konkursów OPUS 8 i SONATA 8 środki można przeznaczyć nie tylko na realizację badań, ale również na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do ich przeprowadzenia.

We wszystkich konkursach wnioski można składać do 15 grudnia 2014 r.

 

 O Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

Szczegółowe informacje na temat konkursów i działalności Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików