Chemia – nadzieje i marzenia

środa, 17 września 2014

Od 14 do 18 września Częstochowa jest gospodarzem 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Tegoroczne spotkanie, objęte honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odbywa się w 95 rocznicę istnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh). „Chemia – nadzieje i marzenia” jest mottem wydarzenia.

Zjazd jest corocznym spotkaniem chemików - naukowców, nauczycieli, specjalistów z różnych gałęzi przemysłu chemicznego, podczas którego prezentują oni własne osiągnięcia naukowe, nowoczesną aparaturę i sprzęt laboratoryjny, najnowsze publikacje wydawnictw naukowych. Wymieniają się doświadczeniami i dyskutują o najistotniejszych problemach nurtujących środowisko chemików. Gościem specjalnym 57 zjazdu jest m.in. profesor Ei-ichi Negishi, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2010 r.

Obrady toczą się w ramach 12 sekcji. Równolegle odbywają się wykłady i dyskusje panelowe oraz trzy sympozja - „Krystalochemia” (związane z obchodzonym w 2014 r. Międzynarodowym Rokiem Krystalografii), „Nowe krystaliczne materiały funkcjonalne” i „Biotechnologia dla Chemii”. W dniu zamknięcia zjazdu, 18 września, będzie obradować Forum Młodych.

16 września, podczas dyskusji panelowej dotyczącej Programu Horyzont 2020, dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował o możliwościach finansowania badań naukowych z tego programu, m.in. o planowanym i realizowanym obecnie wsparciu dla jego uczestników.

- Co prawda w programie „Horyzont 202” brakuje  bezpośrednich odniesień do chemii, ale we wszystkich jego trzech filarach wspierających głównie badania stosowane, priorytetowe kierunki badań i rozwoju (w tym technologie rozwojowe w ramach FET, KET), a nawet w dziale „wyzwania społeczne”, nie można się obyć bez chemii – powiedział dr hab. Jacek Guliński.

Zjazd, po raz pierwszy w historii naukowych spotkań PTCh, zorganizowały wspólnie dwa oddziały: Częstochowski i Łódzki. W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.


Obchodzące jubileusz 95-lecia PTCh jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym osoby związane z chemią. Powstało w 1919 r. Jego celem jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa. Towarzystwo integruje świat nauki z przemysłem, organizuje m.in. posiedzenia i zjazdy naukowe chemików, publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe, wydaje własne czasopisma naukowe, prowadzi Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików. Ponadto przyznaje medale, nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań, inicjuje i bierze udział w pracach i przedsięwzięciach podejmowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje i towarzystwa, zmierzające do rozwoju nauk chemicznych. Udziela też informacji z zakresu chemii władzom państwowym i organizacjom społecznym oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików