25 autorów najlepszych projektów na Mieszkanie Plus z nagrodami

wtorek, 16 stycznia 2018

25 młodych projektantów-wizjonerów zostało nagrodzonych w ramach konkursu ideowego „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”. To wspólna inicjatywa Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A. Dzięki niej, studenci zainteresowani architekturą i urbanistyką mieli okazję aktywnie włączyć się w realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. 

Architektura, urbanistyka, nowoczesne technologie budowlane i cyfryzacja

– Realizacja rządowego programu mieszkaniowego jest wielkim wyzwaniem cywilizacyjnym. Dlatego cieszę się, że w dyskusję o wizji dostępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego tak licznie włączyli się młodzi profesjonaliści – studenci, doktoranci i absolwenci uczelni – mówił podczas wręczania nagród Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody i wyróżnienia za projekty wręczono blisko 40 laureatom konkursu, których wyłoniono spośród autorów 165 nadesłanych prac. Przedstawiciele środowiska akademickiego i branżowego oceniali projekty w czterech obszarach tematycznych, obejmujących: architekturę, urbanistykę, nowoczesne technologie budowalne i cyfryzację otoczenia mieszkaniowego.

Mieszkania nowoczesne i dostępne cenowo

– Inicjatywa Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości S.A., realizowana przy wsparciu Fundacji BGK, jest doskonałym przykładem synergii pomiędzy światem nauki i biznesu – podkreślał podczas uroczystości wicepremier Jarosław Gowin. – Gratuluję laureatom konkursu, wierząc, że prawdziwymi zwycięzcami tego przedsięwzięcia będzie całe młode pokolenie Polaków, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zyska dostęp do nowoczesnych mieszkań w przystępnej cenie.

Wszystkie projekty zgłoszone w konkursie były rozpatrywane w kontekście budownictwa dostępnego cenowo. Szczególny nacisk położono zwłaszcza na optymalizację kosztów i wykorzystanie innowacyjnych technologii, gwarantujących wysoką jakość i trwałość mieszkań.

Impuls do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że aktywne włączenie się uczelni w realizację programu Mieszkanie Plus da nie tylko impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rynku mieszkaniowym, ale także do przełamywania barier technologicznych w polskiej gospodarce.

Nagrody główne i wyróżnienia

Laureatkami konkursu w kategorii „Osiedle społeczności jutra” zostały Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska. Najlepszą pracą w kategorii „Technologie przyszłości” był projekt Jarosława Wiśniewskiego, a w kategorii „Budowanie społeczności w erze informacyjnej” – praca autorstwa Jacka Markusiewicza i Karoliny Ostrowskiej-Wawryniuk. Jury nie przyznało głównej nagrody w  kategorii „Modelowy dom i mieszkanie”.

Fundatorem nagród o łącznej wartości 70 tys. zł jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. W konkursie, poza nagrodami głównymi, przyznano także 7 wyróżnień honorowych oraz 15 wyróżnień I i II stopnia.

 

  • Tagi: Piotr Dardziński, Jarosław Gowin, Politechnika Warszawska

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików