AGH gospodarzem kongresu IEEE

czwartek, 7 sierpnia 2014

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie trwa międzynarodowy kongres Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników  - IEEE Region 8 Student and Young Professional Congress.

Polska po raz pierwszy  jest jego organizatorem. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w AGH w ostatnich latach.  Od 6 do 10 sierpnia bierze  w nim udział ok. 500 osób z Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu (Region 8), m.in.  studenci, doktoranci kierunków technicznych, przedstawiciele  ośrodków naukowych.

Spotkanie umożliwi wymianę doświadczeń naukowych w dziedzinach związanych z elektroniką i elektryką oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy. Podczas pięciu dni kongresu odbędą się sesje plenarne prowadzone przez naukowców i przedstawicieli przemysłu, warsztaty techniczne i umiejętności miękkich. Uczestnicy zwiedzą lokalne przedsiębiorstwa i poznają innowacyjne badania i technologie wykorzystywane w kilku przodujących laboratoriach w AGH.

- To jest wielkie międzynarodowe spotkanie młodych ludzi nauki i techniki  - powiedział na Wawelu, podczas uroczystego otwarcia kongresu,  dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.
W uroczystości wzięli też udział m.in. prorektor ds. nauki AGH prof. Zbigniew Kąkol, dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk, przewodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka Zalewska, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, a także  przedstawiciele IEEE.


  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) jest organizacją skupiającą największą liczbę inżynierów z całego świata (założoną w 1963 r.) Ustala m.in. standardy konstrukcji i pomiarów dla urządzeń elektronicznych (np. standardów WiFi oraz bluetooth). Zrzesza ponad 425 tys. członków (pracujących w przemyśle, na uczelniach i w instytucjach rządowych), około 100 tys. studentów i doktorantów. Jej członkami indywidualnymi jest 23 noblistów, a korporacyjnymi ponad 200 największych firm na świecie.
  • IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress to wydarzenie organizowane przez IEEE co 2 lata (ostatnio w 2012 roku w Madrycie). Polską kandydaturę w konkursie na gospodarza tej konferencji zgłosili studenci z AGH-UST Krakow Student Branch. Decyzję o przyznaniu AGH roli organizatora tego spotkania podjęły w sierpniu 2013 r. władze IEEE. Polska ze swoją ofertą pokonała rywali, m.in. Turcję, Egipt i Chorwację. - Poza najważniejszą, merytoryczną częścią Kongresu, chcieliśmy zadbać również o to, by pokazać uczestnikom piękno i dziedzictwo Małopolski, dlatego sesje i wydarzenia towarzyszące odbywać się będą nie tylko w AGH, lecz także na Wawelu, w Kopalni Soli „Wieliczka” i na Kopcu Kościuszki – informuje Łukasz Wzorek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Szczegółowy program wydarzenia: www.sypkrakow.pl.

Dr hab. Jacek Guliński podczas uroczystego otwarcia kongresu, fot. M. Cieśliński

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików