50 mln zł na staże dla studentów

poniedziałek, 28 października 2013

Aż 50 mln zł trafi do uczelni, które wspólnie z przedsiębiorstwami zorganizują zawodowe staże dla swoich studentów. – W pilotażowej edycji nowego programu sfinansujemy co najmniej trzymiesięczne staże dla około 10 tysięcy młodych ludzi z całej Polski – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. Pierwsi studenci rozpoczną staże już z początkiem 2014 roku.

Konkurs dla uczelni organizują wspólnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zasady konkursu minister Barbara Kudrycka ogłosiła w poniedziałek podczas spotkania ze studentami, którzy odbywają staże w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samsung Polska.

W konkursie będą premiowane te projekty, które przewidują co najmniej trzymiesięczne staże. One dają już realną szanse, by student mógł poznać kulturę pracy w danym przedsiębiorstwie, stosowane tam metody zarządzania czy technologie produkcji, ale też wykazać się umiejętnościami i kreatywnością, która może skłonić pracodawcę do rozważenia stałej z nim współpracy – podkreśla prof. Kudrycka. 

Szkoły wyższe, które wspólnie z pracodawcami stworzą kompleksowy i nowoczesny program stażowy dla minimum 30 proc. studentów na danym kierunku studiów, mogą uzyskać w konkursie od 3 nawet do 7 mln zł. Poza sfinansowaniem staży, uczelnie będą mogły przeznaczyć te pieniądze m.in. na zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier.

Konkurs ogłaszamy w Centrum Badawczo Rozwojowym firmy Samsung nie bez powodu. Ta firma realizuje ambitne projekty stażowe, w ubiegłym roku to studenci uznali ją za najlepszego pracodawcę –  dodała minister.

Co roku stu studentów najlepszych uczelni technicznych w Polsce odbywa staże w biurach Samsunga w Warszawie, Poznaniu, w Łodzi, a wkrótce także w Krakowie. Wierzę, że ten program pozwoli pracodawcom  na stworzenie większej liczby miejsc na stażach i zmotywuje studentów do ich poszukiwania – podkreślił Adam Roś, Dyrektor R&D Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung.

Konkurs na staże dla studentów to kolejny projekt NCBR wpierający rozwój kompetencji młodych ludzi. W gospodarce opartej na wiedzy, ważne jest pozyskiwanie nowej wiedzy, ale jeszcze ważniejsze są kompetencje, które się przy tym zdobywa. Dlatego budżet tego konkursu będziemy systematycznie zasilać z oszczędności wypracowanych przy innych konkursach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – powiedział Leszek Grabarczyk, z-ca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program jest otwarty dla wszystkich kierunków studiów, jednak dodatkowe punkty uzyskają projekty z kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, a także te związane z ekoinnowacjami, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach oraz technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.


W ramach PO KL Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 32 mln zł na szkolenia i staże w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. W skierowanych do  kadry akademickiej i doktorantów programach szkoleniowo-stażowych przygotowanych przez wybrane w konkursie najlepsze uczelnie kształcące w tych dziedzinach udział weźmie 240 osób – po 120 odpowiednio dla energetyki jądrowej i gazu łupkowego. Staże będą organizowane sukcesywnie w grupach 30-40 osobowych w latach 2014-2015. Pilotażowe szkolenia odbędą się w pierwszej połowie 2014 r. i trwać będą około 6 tygodni.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików