5 mln zł na badania nad współczesną humanistyką

piątek, 15 stycznia 2016

„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do humanistów. Nowy program umożliwi popularyzację dokonań wybitnych intelektualistów ostatniego stulecia.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu otrzymają środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych. Program obejmie również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

Możliwe będzie także prowadzenie badań nad wyszczególnionymi obszarami polskiej humanistyki oraz ich związkami z myślą europejską i światową. Dzięki programowi interdyscyplinarne zespoły będą mogły na nowo przyjrzeć się związkom między trzema różnymi obszarami wiedzy.

Kwota przeznaczona na realizację programu to 5 mln zł. O przyznanie środków będą mogły ubiegać się jednostki i biblioteki naukowe oraz instytucje działające na rzecz nauki. W ramach programu zrealizowanych zostanie 5 wniosków - maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 1 mln zł.


„Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” to kolejny program, w którym o finansowanie mogą ubiegać się polscy humaniści. Oprócz tego ministerstwo prowadzi Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, przedsięwzięcie unikalne w skali Europy, w który zainwestowano już 370 mln zł. Osoby zajmujące się naukami humanistycznymi mogą również ubiegać się o granty z Narodowego Centrum Nauki.

Tagi: NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików