430 mln na opracowanie produktów nowych technologii

poniedziałek, 14 października 2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pilotażowego konkursu Demonstrator+ przeznaczonego dla firm i instytucji z sektora wysokich technologii. Na zrealizowanie wersji demonstracyjnych innowacyjnych produktów i technologii, firmy otrzymają ponad 430 mln złotych.

Konkurs ma na celu wzmocnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki poprzez wsparcie opracowania nowej technologii lub produktu i sfinansowanie przetestowania opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Adresatami przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.

Idąc tropem znanego powiedzenia „od pomysłu do przemysłu” napotykamy po drodze kilka szczególnie trudnych etapów mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Kiedy badania przynoszą pozytywny efekt, potrzebne są środki na wykonanie demonstratora technologii, który często jest niezbędny do pozyskania inwestora. Program Demonstrator+ jest jednym z tych elementów, które są kolejnym mostem na drodze do usprawnienia systemu komercjalizacji badań naukowych –  dodaje prof. Barbara Kudrycka.

O dofinansowanie projektów ubiegało się 140 wnioskodawców. Łącznie starali się o kwotę przekraczającą 2,7 mld zł. Wysoki poziom konkursu potwierdzają noty ekspertów oceniających. W konsekwencji granty otrzyma 41 najlepszych projektów na łączną kwotę ponad 430 mln zł. Kolejne 270 mln zł na rozwój tych technologii zostanie przeznaczone z wkładu własnego przedsiębiorców.

Zauważamy jakościową zmianę składanych aplikacji. Polskim przedsiębiorcom zależy na tworzeniu własnych oryginalnych technologii. Znacząco zwiększa się ich zaangażowanie. Do każdych 100 zł zainwestowanych w rozwój innowacyjnych produktów ze środków publicznych, przedsiębiorca dołoży kolejne 62 zł z własnego budżetu. – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski. – Daje to dużą szansę na komercjalizację wybranych projektów badawczo-rozwojowych – dodaje dyrektor NCBR.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomoże w powstaniu m.in. innowacyjnej elektrowni wiatrowej, która  umożliwi uzyskanie wysokiej efektywności przy niskich prędkościach wiatru, wypracowaniu nowych technologii produkcji światłowodów, a także w reaktywowaniu od podstaw nowej wersji kultowego polskiego samochodu „Syrenka”.

Pilotażowy konkurs Demonstrator+ sam w sobie był innowacyjny. Projekty były ocenianie przez zewnętrzy panel ekspertów z długoletnim doświadczeniem inwestycyjnym w biznesie. Zastosowane w nim nowoczesne mechanizmy zarządzania projektami pozwolą na przetestowanie standardów, jakie będą realizowane w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików