41 polskich stypendystów Programu Fulbrighta wyjedzie do USA

wtorek, 1 sierpnia 2017

Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA i w Polsce wybitnym polskim oraz amerykańskim absolwentom uczelni wyższych, doktorantom i pracownikom naukowym. 

Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami.

Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.

W nadchodzącym roku akademickim do USA wyjadą polscy stypendyści w następujących kategoriach:

Fulbright Senior Award

trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 19 takich stypendiów. Celem wyjazdu jest realizacja projektów takich jak:

 • Identyfikacja efektów interakcji między zmiennością w genach związanych z osią HPA a czynnikami środowiskowymi w odniesieniu do problemów internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.
 • Język, styl życia i tożsamość. „Dyglosja stylu życia” w Portoryko.
 • Typy osobowości u zwierząt, które roznoszą nasiona, oraz ich konsekwencje dla roślin.
 • Badania eksperymentalne w zderzeniach elektronów o niskiej energii z cząsteczkami w fazie gazowej.
 • Wpływ wystawienia na konkurencję zagraniczną oraz globalnego podziału pracy na różnorodność produktów na rynku – doświadczenia krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.
 • Przełom literacki widziany z góry. Ilościowa historia literatury polskiej (1989-2000).

Fulbright Scholar in Residence Award

trwające od 3 do 12 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych po doktoracie, na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej małe amerykańskie uczelnie wyższe. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 1 takie stypendium.

Celem wyjazdu jest stypendium dydaktyczne.

Fulbright Slavic Award

stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia.

Celem wyjazdu jest stypendium dydaktyczne.

Fulbright Junior Advanced Research Award 

trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. W roku akademickim 2017-18 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 9 takich stypendiów. Celem wyjazdu jest realizacja projektów takich jak:

 • Przekaz reklamowy w kontekście interkulturowym. Porównanie recepcji reklam adaptowanych.
 • Neuronalne korelaty przetwarzania informacji o własnej osobie.
 • Ograniczenia zastosowania przemysłowej indywidualizacji w budownictwie mieszkaniowym
 • Podmiot korpor(e)alny w dziełach Miny Loy i Adrienne Rich.
 • Adsorpcja metali ciężkich w zewnętrznym polu elektromagnetycznym.
 • Poprawność motywacyjna w badaniach wyceny opartych na preferencjach deklarowanych.
 • Mikro i nano litografia w procesach projektowych struktur architektonicznych
 • Rola państwa w amerykańskiej gospodarce mieszanej po globalnym kryzysie ekonomicznym 2008-2010.

Fulbright Graduate Student Award

trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. W roku akademickim 2017-2018 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 2 takie stypendia oraz 8 przedłużeń stypendiów na kolejny rok akademicki.
Celem wyjazdu jest ukończenie studiów magisterskich.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w lutym 2018. Więcej informacji pod linkiem.

Stypendyści będą realizować swoje badania lub studiować w najlepszych ośrodkach akademickich w USA, takich jak m.in. Uniwersytet Harvarda czy Stanford.

Pełna lista stypendystów – a także tematy projektów oraz notki biograficzne - dostępna jest  na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Informacja o Komisji i Programie Fulbrighta, oferta stypendialna oraz wymagania dotyczące poszczególnych programów dostępne są na stronie.

Tagi: Program Fulbrighta, Stypendia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików