35 mln zł na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

piątek, 3 października 2014

Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia, dostaną do 5 tys. zł miesięcznie przez najbliższe trzy lata. Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznała dziś stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

– Przyznawane co roku stypendia dla wybitnych młodych naukowców to nagroda za ich pasję naukową i przekraczanie naukowych granic – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. – Polska potrzebuje innowacji, a to właśnie młodzi potrafią łamać bariery, szukać nowych pomysłów i idei. Obok tych prestiżowych wyróżnień młodzi badacze mają na początku kariery naukowej wiele innych możliwości rządowego wsparcia, z których chętnie korzystają. Są liderami w zdobywaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki, dostają pieniądze w ramach programu Iuventus Plus – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W  dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad 727 wniosków. Spośród nich wyłoniono 202 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 90 punktów. Liderami tegorocznego rankingu stypendystów są Uniwersytet Warszawski (24 laureatów), Uniwersytet Jagielloński (17 laureatów) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (14 laureatów). Stypendyści ministra nauki reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Najlepsi badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia, będą dostawać maksymalnie ok. 5 tys. zł miesięcznie w latach 2014-2017. W puli stypendialnego budżetu znajduje się ok. 35,5 mln zł. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach 2014 roku resort nauki przeznaczy na stypendia dla wybitnych młodych badaczy ponad 2 mln zł.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Wnioski składa instytucja zatrudniająca młodego badacza. Ocenie podlega m.in. dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.

Laureaci stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców w roku 2014 - ranking.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików