33. Seminarium naukowe rzeczników patentowych szkół wyższych

środa, 17 września 2014

Zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem własnością intelektualną w placówkach naukowych m. in. transfer technologii, ochrona wyników badań naukowych, ochrona patentowa i prawo autorskie są tematem 33. Seminarium naukowego rzeczników patentowych szkół wyższych.

Spotkanie odbywa się w dniach 15-19 września w Cedzynie.

Drugiego dnia obrad, 16 września, dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprowadził sesję „Zagadnienia transferu technologii i zarządzania prawami własności intelektualnej po nowelizacji przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego”.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym daje uczelniom do dyspozycji instrumenty transferu technologii i komercjalizacji, które  służą do budowy autorskiego, zależnego od charakteru i potrzeb szkoły wyższej, modelu komercjalizacji wyników badań naukowych – powiedział wiceminister J. Guliński. – Wzrasta waga regulaminu ochrony własności intelektualnej i wykorzystywania infrastruktury badawczej dla celów współpracy z gospodarką oraz przenoszenia rozwiązań technicznych i technologicznych do świata biznesu – dodał.

W programie 33. Seminarium naukowego rzeczników patentowych szkół wyższych zaplanowano liczne prezentacje, wykłady i sesje warsztatowe na temat umów dotyczących praw własności intelektualnej, stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach przed UPRP oraz zagadnień związanych z ochroną wynalazków.

Kwestie te przedstawiają przedstawiciele środowiska naukowego, praktycy zajmujący się prawem własności intelektualnej oraz eksperci urzędów patentowych. Wśród nich m.in. reprezentanci Uniwersytetów Jagiellońskiego, Warszawskiego, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Europejskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Patentowego RP.

Minister Guliński podczas 33. Seminarium naukowego rzeczników patentowych szkół wyższych

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików