21 naukowców otrzymało nominacje profesorskie

środa, 5 lutego 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wzięła udział w uroczystości wręczenia nominacji profesorskich. Z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymało je 21 uczonych.

Nominowani profesorowie reprezentują nauki biologiczne, farmaceutyczne, chemiczne humanistyczne i ekonomiczne.  W gronie profesorów są przedstawiciele polskich uczelni.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Więcej informacji:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,754,nominacje-profesorskie-w-belwederze.html

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików