20-lecie Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji

czwartek, 21 listopada 2013

W tym roku obchodzimy 15-lecie obecności w Polsce edukacyjnych programów unijnych oraz 20-lecie działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Z okazji jubileuszu FRSE dziś w Warszawie odbyła się uroczysta gala.

Głównym celem nadzorowanej m.in. przez MNiSW Fundacji jest wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje go m.in. poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki temu ponad pół miliona Polaków skorzystało już z możliwości jakie dają projekty edukacyjne realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej, m.in. w ramach programów Erasmus, Comenius czy Leonardo da Vinci.

– Trudno przecenić rolę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w budowaniu jakości kształcenia w Polsce, wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia czy wreszcie w efektywnym zarządzaniu realizacją procesów edukacyjnych, w szczególności europejskich – napisała w liście gratulacyjnym prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Od 1998 roku FRSE pełni funkcję agencji krajowej dla unijnych programów edukacyjnych, których znaczną część stanowią projekty w obszarze szkolnictwa wyższego. Dzięki nim, w ramach programu Erasmus, z wyjazdów zagranicznych skorzystało już ponad 160 tysięcy polskich studentów i około 33 tysięcy pracowników uczelni, w tym 25 tysięcy pracowników naukowych. – Warto też podkreślić ogromne zasługi Fundacji w promowaniu polskiego szkolnictwa wyższego na świecie, czego dowodem są wizyty w Polsce 45 tysięcy zagranicznych studentów i 17 tysięcy nauczycieli akademickich – podkreśliła prof. Barbara Kudrycka.

Dzisiejsza uroczysta gala stanowiła kulminację obchodów 20-lecia Fundacji. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagród laureatom konkursu EDUinspiracje, otwarcie jubileuszowej wystawy oraz spotkanie ewaluacyjne beneficjentów FRSE.

Więcej informacji o Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

 

 

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików