15 mln złotych na „diamentowe” projekty młodych naukowców

środa, 25 czerwca 2014

Od  badań sztuki naskalnej w Tanzanii po prowadzenie doświadczeń przydatnych w leczeniu nowotworów – uczestnicy tegorocznej edycji programu Diamentowy Grant to reprezentanci różnych dyscyplin naukowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza listę laureatów trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. W tym roku finansowanie otrzyma 86 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci otrzymają na swe projekty ponad 15 mln zł. To środki na badania, ale też na minimalne wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł miesięcznie.

– Diamentowy Grant otwiera drogę do kariery naukowej. To wyjątkowy program, bo skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach gotowi są samodzielnie prowadzić badania i rozpocząć prace nad doktoratem – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Każdego roku nawet stu wybitnych studentów może otrzymać nawet do 200 tysięcy złotych na sfinansowanie własnych projektów naukowych, realizowanych w polskich uczelniach i instytutach. W ten sposób wspieramy prawdziwe diamenty polskiej nauki – dodaje minister.

Pierwsze Diamentowe Granty studenci otrzymali w 2012 roku. Od tego czasu prawie 300 wybitnych studentek i studentów może realizować dzięki grantowi swoje naukowe marzenia. Diamentowy Grant zapewnia im niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku studenci mogą bowiem zostać kierownikami własnego projektu badawczego. Od początku trwania programu państwo wsparło kwotą 50 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Jednym z laureatów zeszłorocznej edycji jest Janusz Skrzypecki z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: – Z perspektywy studenta WUM Diamentowy Grant otwiera dwie fascynujące przestrzenie  – podkreśla student w krótkim filmie opowiadającym o laureatach poprzedniej edycji. – Pierwsza z nich to możliwość ciągłego poszukiwania nowości, ciągłego bycia na początku. To bilet na podróż ,w której jest się nie tylko uczestnikiem, ale  nawet kapitanem statku. Druga przestrzeń to możliwość poznania fragmentu ścieżki: od laboratorium do łóżka chorego – dodaje Janusz Skrzypecki.

Poznaj innych laureatów zeszłorocznych edycji (film w serwisie YouTube)

W tegorocznej edycji również nie brakuje interesujących tematów badawczych. Na przykład zwycięzca konkursu, zdobywca maksymalnej liczby punktów, Maciej Grzelczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie badał sztukę naskalną rejonu Kondoa w Tanzanii. Inne wyróżnione projekty dotyczą m.in. realizacji doktryny fair use na gruncie polskiego i europejskiego prawa autorskiego, badania  roli autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na terapię fotodynamiczną czy wskazania wyznaczników zmian stanów uwagi w procesie twórczym.

Tematy badań oceniane były przez ekspertów przede wszystkim pod kątem ich wartości naukowej. Komisja pod uwagę brała też osiągnięcia studenta. Wpływ na ocenę miała również zasadność planowanych kosztów oraz możliwość realizacji projektu.

Pełna lista nagrodzonych projektów 

Diamentowy Grant w liczbach:

50 mln zł – taką kwotę od początku 2012 r. MNiSW przeznaczyło na badania młodych naukowców w ramach konkursu Diamentowy Grant

ponad 15 mln zł – tyle pieniędzy trafi w tegorocznej edycji konkursu do jego laureatów 

200 tys. zł – tyle wynosi najwyższe dofinansowanie projektu

86 – wybitnych studentek i studentów zostało laureatami konkursu i otrzyma wsparcie od MNiSW

100 pkt. – tyle wynosiła łączna maksymalna ocena wniosku (w tym roku otrzymał ją jeden projekt)

40 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki humanistyczne i społeczne

18 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki przyrodnicze i medyczne

28 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki ścisłe i techniczne

25 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Warszawski

21 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Jagielloński

Nazwiska laureatów dwóch poprzednich edycji konkursu, tematy ich prac i nazwy ich uczelni są dostępne tutaj oraz tutaj.

 

  • Tagi: Diamentowy Grant, DG

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików