10-lecie PWSZ w Gnieźnie

poniedziałek, 19 maja 2014

Uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie towarzyszyło obchodom 10-lecia tej uczelni. W spotkaniu 18 maja wziął udział dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW.

– 10 lat to dużo i mało. Uczelnia powstała przy mobilizacji politycznej posłów Wielkopolski ponad podziałami wraz z władzami samorządowymi miasta i regionu, przy wsparciu resortu. Była to sensowna decyzja – powiedział dr hab. Jacek Guliński.

PWSZ w Gnieźnie powstała w 2004 r. Promuje osiągnięcia nauki z zakresu wiedzy technicznej, przyrodniczej, humanistycznej i medycznej.

Działania szkoły są zbieżne z kierunkami rozwoju gospodarczego kraju, regionu i powiatu oraz z prognozowaną sytuacją na rynku pracy w Polsce. Od roku akademickiego 2009/10 uczelnia przestała być tylko techniczną, rozpoczęli w niej naukę studenci kierunku pielęgniarskiego. Od roku akademickiego 2010/11 poszerzyła ofertę kształcenia o elektronikę i telekomunikację.

Kontakty zagraniczne PWSZ w Gnieźnie umożliwiają studentom wyjazdy w ramach programu Erasmus na semestralne studia zagraniczne do Copenhagen University College of Engineering w Danii, Alytus College na Litwie czy Fontys University of Applied Sciences i w Eindhoven w Holandii. Uczelnia oferuje także praktyki w International Society of Food, Agriculture and Environment – ISFAE (Helsinki, Finlandia) oraz Archipelagos – Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea (Ikaria, Grecja). W maju 2010 r. podpisano umowę o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu na Ukrainie. Współpraca ta obejmuje badania naukowe, wymianę informacji i wyników badań, organizację wspólnych konferencji, wymianę studencką i kadry nauczycielskiej oraz przygotowanie wspólnych publikacji.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików