1, 4 mln euro na polskie projekty kosmiczne

czwartek, 24 października 2013

Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW,  wziął udział  w uroczystości podpisania pierwszych umów między Polską a  Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) -  jedną z głównych agencji kosmicznych na świecie. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Gospodarki.

Dzięki umowom zrealizowane będą,  wybrane przez ESA,  projekty polskich podmiotów z sektora kosmicznego w ramach procedury Polish Industry Incentive Scheme. Wysokość ich dofinansowania to 1, 4 mln euro (pierwsza część z 45% składki członkowskiej naszego kraju w ESA).

Finansowanie otrzymają firmy  Adaptronica Sp. z o.o. w Łomiankach i Astronika Sp. z o.o. w Warszawie (dwie umowy) – firmy typu spin-out z sektora badawczo-rozwojowego, wywodzące się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie.

Kolejną wybraną przez ESA instytucją jest  Instytut Odlewnictwa  założony w Krakowie w 1946, który jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego w Polsce.

Umowę podpisała też firma  ITTI Sp. z o.o. w Poznaniu, silnie związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmująca się doradztwem w zakresie telekomunikacji i informatyki oraz aspektów biznesowych obu tych dziedzin, a także badaniami stosowanymi dotyczącymi informatyki i telekomunikacji oraz projektami interdyscyplinarnymi realizowanymi z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych i telekomunikacyjnych.

Szansę na realizację projektów otrzymała PikTime Sp. z o.o. w Poznaniu – firma, która jest producentem  systemów transferu czasu, działa w nowym dla polskiej gospodarki, rozwijającym się sektorze kosmicznym.  Najważniejszym  jej produktem są systemy transferu czasu (odbiorniki serii TTS), przeznaczone do porównywania wskazań zegarów atomowych.

Wsparcie otrzymają  też Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i SENER Sp. z o.o. w Warszawie, która jest  częścią hiszpańskiej grupy SENER Grupo de Ingeniería y Sistemas, S.A.  Firma  jest wzorcową firmą w dziedzinach: inżynieria lotnicza i kosmiczna, energetyka i procesy, inżynieria lądowa i architektura, inżynieria morska.

Spotkanie było okazją do zapoznania jego uczestników z dotychczasowym dorobkiem firm, instytutów badawczo-rozwojowych i uczelni, którzy  zaangażowani są  w działalność kosmiczną. Mówiono też o potencjale tej branży, kierunkach jej rozwoju, a także o korzyściach wynikających z członkostwa Polski w ESA.


Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) powstała w 1975 r. w Paryżu. To  organizacja międzynarodowa, której celem jest realizacja europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W lipcu 2012 roku Rada ESA jednomyślnie zaakceptowała przystąpienie Polski do Agencji, natomiast 13 września 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dokonano wymiany podpisanych dokumentów akcesyjnych. ESA jest  europejskim odpowiednikiem  amerykańskiej agencji kosmicznej NASA.

  • Brak tagów

    Pobierz darmowe oprogramowanie
    do przeglądania plików